KULLANIM KOŞULLARI

İşbu Kullanım Koşulları’nda yer alan düzenlemeleri okumamış veya okumuş olup da anılan düzenlemelere uygun hareket etmemiş olmanızdan kaynaklanabilecek olan herhangi bir maddi ve manevi zarara ilişkin talebinizden Worldline Ödeme Sistem Çözümleri A.Ş.' nin ("Worldline") ve/veya Worldline’a ait www.ikasa.com.tr Web Sitesi'nin (“Web Sitesi”), Web Sitesi’ndeki her türlü içeriğin hazırlayıcılarının, çalışanlarının, Worldline'nun yetkilendirdiği kişi ve kuruluşların herhangi bir hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır.

Şu kadar ki; Web Sitesi’ni ziyaret edenlerin, yorum platformlarına katılanların, reklam ve sponsorluk veren şirketlerin, Web Sitesi’nde yayınlamış olabilecekleri yazı, bilgi, yorum, haber, görüntülerle Worldline’nın logosunun, ana sayfa ile alt bölüm bağlantılarının başkaca web sitelerinde kullanımı, web, posta, mobil site vb. hizmetlerinin ve üyeler tarafından Worldline sunucularına yüklenip yayınlanan her türlü içeriğin kullanımı suretiyle edinilen bilgi ve yorumlar dâhil ve fakat bu sayılan kişiler ya da yayınlarla sınırlı olmaksızın, internetin genel teamüller doğrultusundaki yapısı gereği sorumluluk ve yetkisinde olmayan herhangi bir içerikten, Worldline 'nın hukuki, cezai ve/veya şahsi hiçbir sorumluluğu bulunmamakta olup, işbu Web Sitesi ziyaretçileri, bu hususu bu siteye girdikleri andan itibaren kabul ve beyan ederler. Bu Siteyi, hukuki sorumluluk doğuracak ve hak ihlaline yol açacak nitelikte sahte, yanıltıcı, suiistimal edici, bayağı, müstehcen, utanç verici, kışkırtıcı, pornografik veya kutsal değerlere saygısızlık içerir nitelikte malzemelerle herhangi bir amaç için kullanmanız ve/veya tehdit, taciz, iftira ve Türk Ceza Kanunu’nda yer alan ve konusu suç teşkil eden herhangi bir eylemi oluşturmak, teşvik etmek ve/veya yasalara aykırı herhangi malzemeyi yayınlamak veya iletmek amacıyla kullanmanız yasaktır. Worldline, bu tür bilgi veya malzemeyi yayınlayan veya ileten, konusu suç teşkil eden herhangi bir eylemi gerçekleştiren kişilerin kimliklerini açıklama konusunda, kendisine ulaşan bütün talep veya yönlendirmelerde, bütün yasal kurumlarla veya mahkemeler ile tam bir uyum içinde çalışacaktır.

Worldline tarafından aksi açıkça belirtilmedikçe bu web sitesinden edinilen bütün içerik, yazılım ve hizmetler size olduğu haliyle sağlanmış olup, herhangi bir amaca uygunluk açısından veya başka bir açıdan herhangi bir garantiye tabi değildir.

Worldline, Worldline’nın kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişi satıcılar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere 'link' verebilir. Bu 'link'ler, sadece referans kolaylığı nedeniyle Worldline tarafından sağlanmış olabilir ve web sitesini veya siteyi işleten kişiyi desteklemek amacı veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Site üzerindeki 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Worldline’nın herhangi bir sorumluluğu yoktur.

Worldline, hiçbir şekilde tarafınız veya başka bir üçüncü kişi tarafından bu web sitesine erişim veya bu web sitesinin veya bu web sitesinden linkle yönlendirilmiş başka bir web sitesinin veya bu web sitesinde yer alan hizmetlerin kullanımı vasıtasıyla uğranılmış dolaylı veya dolaysız bir zarardan, gelir veya veri kaybından veya başka bir zarardan sorumlu tutulamaz.

www.ikasa.com.tr ve www.ikasa.com.tr ile birlikte veya aracılığıyla elde edilen içerikler, programlar ve eserler üzerindeki tüm fikri ve/veya sınai mülkiyet haklarının sahibi Worldline, bağlı şirketleri ve yan kuruluşları ve/veya Worldline’nın içerik, ortam veya platform tedarikçileri dâhil olmak üzere eserler üzerinde hak sahibi üçüncü kişilerdir. Kullanıcı/Üye, söz konusu fikri ve/veya sınai mülkiyet haklarını ihlal edecek faaliyetlerde bulunamaz.

Kullanıcı/Üye, www.ikasa.com.tr kapsamındaki veya www.ikasa.com.tr ile ilgili Worldline’nın veya Worldline’nın içerik, ortam veya platform tedarikçileri dâhil olmak üzere içerikler üzerinde hak sahibi üçüncü şahısların, içerik üzerindeki haklarını ve telif haklarını, ticaret markaları veya diğer tescil hakları bildirilerini kaldırmamayı, gizlememeyi veya değiştirmemeyi kabul eder.

Kullanıcı /Üye işbu Kullanım Koşulları uyarınca, www.ikasa.com.tr’nin kullanımı sırasında www.ikasa.com.tr’nin kullanım amaçları dışında kalan, sisteme, Worldline’nın içerik, ortam veya platform tedarikçileri dâhil olmak üzere eserler üzerinde hak sahibi üçüncü kişilere veya Worldline’a ilişkin öğrenilen gizli bilgileri muhafaza etmeyi, kısmen veya tamamen üçüncü kişilere doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir şekilde ifşa etmemeyi veya açıklamamayı kabul etmiş olur.

Kullanıcı/Üye, www.ikasa.com.tr’yi yürürlükte bulunan tüm ulusal ve uluslararası mevzuata, internet kullanımına ilişkin kural ve yasalara uygun olarak kullanacağını kabul eder.

Worldline, işbu hüküm ve şartları dilediği zaman önceden haber vermek zorunda olmaksızın tek taraflı olarak değiştirme ve güncelleme hakkını haizdir. Söz konusu değişiklik /güncelleme Web Sitesi’nde yayınlandığı an itibariyle yürürlüğe girer. Web Sitesi’nde yer alan her türlü bilgi, istatistiki şekil ve değer, güvenilirliği genel teamüller çerçevesinde kabul edilen kaynaklardan elde edilerek derlenmiş olup, doğrulukları ve yeterlilikleri hiçbir şekilde Worldline tarafından garanti edilmemektedir. Web Sitesi’nde yer alan bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerlerin kullanımı sonucunda doğabilecek doğrudan veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müspet zararlardan ve olası sair zarar ve masraflardan dolayı Worldline ‘nun hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğuna gidilemez.

Web Sitesi'ne girmeden önce yukarıdaki uyarı ve beyanları okumuş olduğunuz tarafınızca kabul edilmekle bu hususta herhangi bir anlaşmazlık, iddia ve talep olduğu takdirde, Web Sitesi’nde yazılı bulunan bu ibarelerin ve Worldline'a ait diğer tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak Hukuk Muhakemeleri Kanunu Madde 193’e uygun olarak Çağlayan’da bulunan İstanbul Mahkemeleri ve İstanbul İcra Müdürlükleri’nin yetkisine sunulacağı Worldline tarafından beyan ve işbu Web Sitesi’ne giren kişi(ler), kuruluş(lar) tarafından kabul, beyan ve taahhüt edilir. Bu yayın, Worldline' nun izni olmadan kopyalanamaz, dağıtılamaz, ticari bir amaçla kaynak gösterilmek suretiyle kullanılamaz ve hiçbir format altında bilgisayar sistemlerine aktarılamaz.

Çerez(cookie) Politikası

Çerezler (cookie); bir web sitesini kullanırken deneyiminizi zenginleştirmek için önemli bir yere sahiptir.

Sitenin işlevselliğini artıracak istatistiki bilgi toplamak ve ilgilendiğiniz konulara özel bir içerik sunmak amacıyla çerezleri kullanıyoruz.

Tercihleri Ayarlayın Kabul Ediyorum